گذری به رسانه وبهداشت وبهزیستن اززبان متخصص وعمومأاجتماعی

   معتاد اعتیاد،چگونه ترک ..،متادون و بوپرونورفین.سمزدایی و درمان نگهدارنده...؟؟؟ 

                   اینها تنها چند سوال از سوالات بیشماریست که فرد بیمار ومعتاد یا بیمارمبتلا به اعتیاد مخدرها بدنبال پاسخ صحیحتر یا بهتری برای آنهاست!  

                     برای ترک به کجا باید مراجعه کرد؟ 

                     سم زدایی یعنی چه، وچیست؟

                     درمان نگهدارنده چگونه است وچیست؟

                     متادون ،برونورفین چگونه داروئیست وچه عوارضی دارد یا ندارد؟

                     میخواهم بسرعت ترک کنم ،خیلی زود پاک شوم!!!

                     چگونه حرف هر کسی را نپذیرفت، وفریب کسبه وشیادان این کسب وکارجدید را نخورم؟؟

                     این ابهامات زمانی برای یک بیمارمعتاد پیش می آیند که پس از سالها اعتیاد وشکنجه وشاید بارها اقدام به ترک کردن! و عدم موفقیت! بطور جدی به این واقعیت تلخ برسند که واقعیت سیاه اعتیاد به مواد چیست، وچگونه با دست خود و جدی نگرفتن نهی دیگران اکنون گرفتار چه ظلمتکده شوم و لاعلاجی شده است. 

 

اما امیدواری همراه همیشگی  انسان است که حتی در سخت ترین مشکلات هم به وی کمک میکند! وبه نجات خود یا عزیز خود امید وایمان دارد. واینجاست که باید به نیاز وی پاسخی صحیح ودلسوزانه داد ودست نیازمند ویرا گرفت واجازه نداد که او اسیر مافیا وشیادان در این گستره جدید بازار وکسب پول شود، پس باید به وی گفت که برای اقدامی درست وترک اعتیاد به موادمخدر از نوع تریاک ،هروئین ، کراک یا شیشه، وو...به کجا مراجعه کند؟

 

                      پس باید بدانید که بهترین و قابل اعتمادترین محل مراجعه برای مشاوره وترک اعتیاد مراکز دولتی ویا حداقل مراکزی هستند که از سوی سازمانهای دولتی تأیید شده باشند.  البته اینرا بعنوان اولاترین راه میگویم، وگرنه متخصصین روان درمان وپزشکانی که تنهادر پی کسب پول نباشند نیز اولین اقدام واجب ولازم است. لذا مراکز بهزیستی دولتی هم در اولین اقدام بیمار را به همین پزشکان موردتأیید میسپارند.

                    چنانچه در مطالب قبل به تفصیل گفتیم ،ظاهرأ راههای زیادی برای ترک مواد  واعتیاد موجوداست!!

 

                   بدون هیچ کمک ودارودرمانی هم میتوان در یک انباری خودرا حبس کرد وسمزدائی کرد!!
 اما مهم این است که کدام روش ترک بیشترین احتمال کسب موفقیت وبهبودی را داشته باشد؟ پس راه درست وقدم به قدم را انتخاب کنید،
  هرگز فریب پزشک نماها وپروفسورهای شیاد را که با نامهای متفاوت ،گیاه درمانی! ترک سه روزه! ترک یک شبه، ترک یک ساعته، ترک سه سوته! ترک در خواب!!  ترک پشت میزکار!!!  و فریب وجذب مشتری از کانالهای مختلف مانند
نشریات، اینترنت ، شبکه های ماهواره که این یکی دیگه عین فاب و ریکا از همه تمیز تره!! مخصوصأ اون دکتر و پروفسوراش؟؟؟ اما فریب نخورید.

                      پس مراکز دولتی با  مشاوره شمارا به مناسب ترین نوع درمان توصیه خواهند کرد . زیرا که یک کارشناس باتجربه بسته به نوع ماده مورد اعتیاد شما، طول زمان اعتیاد، مقدار مصرف مواد، در چه ساعاتی از روز مواد مصرف میکنید؟ ومهمتراز همه اینکه ماده مخدر را با چه روشی مصرف میکنید؟ آیا میخورید؟ تریاک، شیره، قرص....، دودی میکشید؟ یا تزریق میکنید، وروشهای دیگر مانند دماغی وشامه یی! که اینها تنها موارد فیزیکی مشاوره ودرمان ازسوی روان درمان وپزشک است !
  و روی دیگر سکه : آیا براستی تصمیم به ترک دارید؟ وآیامیدانید قدم در چه راه نجاتی میگذارید واراده شما از سر درک خود وانتخابی واقعی میباشد، یا اینکه از سر اجبار است، مثلأ تحت فشار والدین و خانواده ویا موقتأ برای انجام کاری مانند ازدواج ، یا کسب اشتغال ونیاز به تست منفی آزمایش، ویا برای بازگشت به زیبایی و جوانی واقتدار سابق، که البته این یکی اگرچه انگیزه یی عالی وخوب است، اما کافی نیست ونمیتواند به تنهایی سد ومانع مناسبی برای عود وبازگشت به اعتیادباشد. پس بهرحال مرکزی معتمد مانند بهزیستی وهدایت به محل یا به پزشک متخصص .

                             اگر کسی بخاطر برچسب نخوردن وبه ثبت نرسیدن نامش در آمار رسمی نگران است فقط به روان درمان از نوع خوبش مراجعه کند.  پس روان درمان متخصص در اعتیاد با مشاوره و البته کمک خود شما به نتیجه میرسد که شما باید با کدام روش ترک اعتیاد کنید.
     آیا امکان سمزدایی وترک سریع دو یا سه ماهه وجود دارد؟ وشما با خصوصیات واقعی به علاوه خواست جدی خودتان قادر به اینگونه ترک هستید یا نه؟ پس اگر شرایط ترک سریع را داشته باشید! پزشک شما با داروهای مناسب در یک هفته تا سه هفته اول که همان سم زدائی میباشد علائم وعذابهای اولیه محرومیت از مواد مخدر را کم میکند، که در این نوع درمان از برخی داروها که لازم است استفاده میکند.

                                 وبدانیدکه مصرف بی پروای این داروها در صورت ادامه هم اعتیادآورند وهم اینکه از موادمخدر سنتی بسیار مضرتر هستند، چراکه بی شک کبد، کلیه ومعده و و و را از بین میبرند، مانند دیفنوکسیلات که با وجود مفیدبودن در کوتاه مدت،  درصورت مصرف طولانی مدت، اعتیادی بسیار کثیف، مضر وزجرآور دارد! و عوارض جسمی وجانبی شدیدی دارد .و داروهای دیگر مانند ترنادل، کدئین ،و داروی دیگری بنام  کلونیدین  که در اصل داروی پائین آورنده فشارخون است اما برای ترک وسمزدایی بسیار کارامد، وبرای سمزدائی تجویزمیکنند.

ودیگر اینکه داروهائی که برای کم کردن احیانأ افسردگی وآرامش وداشتن خواب کافی که بسیار مهم است معتاد تحت درمان بتواند بخوابد ودر دوره سم زدائی اگر بیشتر خواب داشته باشد بهتر است. پس داروهائی مانند آمی تریپ تیلین و داروی دیگر کلرونازپام یا لورازپام را به نسبت نیاز بیمار ودر دوره ئی حداکثر دو یا سه هفته یی تجویز میکنند.

                   که البته همین داروها نیز با در نظرگرفتن حساسیتها ویا جواب دادن به دارو ادامه می یابد، چنانکه ممکن است مثلأ یک بیمار نتواند عوارض وخصوصیات آمی تریبتیلین را تحمل کند وآن دارو را حذف کند.

                                اما چه خوب است که در این ترک سریع از هر دارویی یا استفاده نشود ویا فقط در حدنیاز وتا آن اندازه ومدت که سندرم ترک مواد را فقط قابل تحمل ترکند، و در هفته سوم حتمأ نوع داروها باید عوض شود.

                        اما پس از گذشت دوره یکماهه تا دوماهه سم زدایی کامل ورفع شدت هرگونه درد و خصوصأ بی خوابی با مشاهده سلامتی وشادابی وسرزندگی،  خودرا رهای رها نکند.
   چراکه دوران بعداز ترک اولیه وپاکی ژس از سمزدایی مراقبت از خود یا معتاد تازه ترک کرده بمراتب مهمتر ودرمان واقعی در این دوره باید اتفاق افتد! واگر مقدور است پزشک خودرا تا مدتی رها نکنید واز مشاوره او بهره ببرید. و موفق باشید.

                                       اما شک نکنید که حتیبا یک مرتبه مصرف تمام تصمیم وزحمتتان هدر رفته واین قول وباور هزاران هزار معتاد است که بارها این راه را رفته وتجربه کرده اند.  پس همیشه ودر هر حالی مواظب باشید که با اولین لغزش ومصرف ،به آن ظلمت وسختیهایی که حتمأ فراموش نکرده اید، بازنگردید. 

                                 ترک نگهدارنده و ترک کردن مواد مخدر با کمک داروی متادون، به تجربه ثابت شده است، ترک اعتیاد باتحمل وصبر بهترین و مطمئن ترین راه و روش ترک موادمخدر است، همانگونه که ذره ذره وقدم بقدم آنهم با تفریح و عشق وحال کاذب! منحرف گشته وسقوط کرده است، با همین طمئنینه وقدم بقدم، اما باقدرت واراده از این دره صعود کند وخودرا به بلندای امن نجات و پاکی برساند.  وچنانچه بهترین راه را بخواهد، همین است. وهم فرد بیمار، هم خانواده ونزدیکان برای این هدف صبور وشکیبا باشند.

                                   اما دلیل من برای توصیه به ترک کردن با روش ترک نگهدارنده وپایدار این است: معمولأ ترک کردنهای سریع تصمیمی از روی احساسات برانگیخته شده وناپایدار اتخاذ میشوند! ویا اجبار و احتیاج! اما ترک کردن موادمخدر و روانگردان با روش درمان نگهدارنده رفتاری احساسی و زودگذر نیست وبا تعقل و تأمل انجام میشود. ودرصد موفقیت بیشتری دارد.  متادون وبوپرونورفین ونالترکسون معروف ترین داروهایی هستند که برای این بیماران تجویز میشوند ،و چیز جدیدی هم نیست، بلکه بیش از نیم قرن است که بر سر این مسئله اختلاف عقیده موجوداست. وخلاصه این سالها وتحقیقات ، متادون درمانی ودرمان نگهدارنده را با قاطعیت بهترین روش و موفقتر! دانسته است. مصرف متادون وشربت تریاک و.. هم مانند مواد مخدر است!!

                               این عقیده ایست که گروهی دارند. اما این جماعت یا نا آگاهند، ویا اینکه هنوزهم بدلیل نداشتن بصیرت وشعور کافی به عمق فاجعه و معزل اعتیاد، وپیچیدکیهای ابعاد مختلف آن پی نبرده ونخواهندبرد!! وشاید در مواردی از امور که به سرنوشت فرزندان ویا هموطنان مربوط میشود کم بصیرت ترین آدمها نیز باور دارند ؛که:

                                                                                                                                                                                                  آیا از بین دو گزینه بد، و خیلی بد کدام را باید انتخاب کرد؟؟  ودر این موضوع مهم شاید جایی برای یک مقایسه وجودداشته باشد، پس: بدون شک کسیکه اعتیادسخت به مواد مخدر یا روانگردان داشته باشد، در حد فاجعه ودرصدی بالابرای خودش، برای خانواده اش، بحال تمام جامعه و امنیت اجتماعی واقتصادی وامنیت ملی وهم برای تمام جهان مضر وخطرناک است!

                           آیاشما اینگونه فکر نمیکنید؟
       اماهمین فرد بیمار ومضر با مصرف:

داروی متادون

که نیاز واقعی وحیاتی اوست نودونه درصد نه تنها دیگر آن شخص مضر وخطرناک نیست بلکه به یک زندگی نسبی ومفید ،بازمیگردد!! ولی درصورتیکه؛ از طریق کانال مشخص دولتی، تحت نظر طولانی مدت وتوزیع کاملأ هدفمند، برای داروی مورد نیاز موجودباشد.

                               لازم است عرض کنم: که احیانآ!!  اگر هم یک عارضه جانبی ودارویی داشته باشد، که به آن خواهیم رسید، این زیان تنها برای جسم خود اوست. وزیان او برای جامعه، هرگز قابل مقایسه با آن معتاد مورد نظر ما ویا زیان مالی وفرهنگی آن هرگزبیش از هزاران نوع خلاف دیگر که مثلأ من وشما مرتکب میشویم واز شانس خوبمان گیر نمیکنیم !!نیست!! وتحقیق کنید تا بدانید که: قانونی شدن ترک اعتیاد

                              و متادون درمانی یا بوپرونورفین درمانی ونالترکسون

                             چه اندازه خانواده هارا ایمن تر ومحله هارا وجامعه را آسوده تر کرده است.

                            
                             در صورتیکه واقعأ تحت درمان نگهدارنده باشد! ومرتکب خلاف پنهانی تفریحانه یا غیرتفریحی نشود؟ یک سوال دیگر که هم معتاد وهم خانواده بیمار را دودل ونگران ساخته، ومیپرسند:

                          متادون چیست؟ 

                          آیامتادون فقط یک داروست؟

                          متادون چه عوارض جانبی دارد؟

                          آیا حقیقتآ داروی متادون میتواند من یا فرزند من را ترک دهد، وبه زندگی سالمی بازگرداند؟  وهمین سوالات کم وبیش در مورد برو پرونورفین و نالترکسون هم موجود است.

  
متادون چه ویژگیهایی دارد؟
متادون چیست؟
متادون چه عوارض جانبی پس از ترک دارد؟
آیا متادون خودش نیز اعتیاد دارد؟
وآیا بعدأ متادون را میتوان براحتی ترک کرد وکنار گذاشت؟ 
وسوالات دیگر که من بطور کلی به همه این سوالات در چندخط اشاره میکنم. 

                        قبل از هرچیز باید بدانید وباور کنید که منادون  یک داروی شبه مخدر است که در بین سایر داروهای ترک مواد ،حتی کوکائین یا دیگر مواد بیشتر وبهتراز همه جواب داده وموفق تراز همه داروها بوده است.  وهرگز فراموش نکنید که متادون یک دارو است ، اگرچه خاصیتهای مشابه مخدرها دارد. پس به آن اطمینان کنید. اما اگر قصد دارید که از چاله درنیایید ودر چاه نیفتید، هرچه زودتر داروی متادون را نیز زیر نظر یک پزشک متخصص که کاملأ با این تخصص بطور تجربی هم آشناست بمرور وبدون هیچگنه شتابی ترک کن ..

                         واینرا نیز هم خانواده ها وهم فرد بیمار بداند که دارو ی متادون فقط در درمانگاههای دولتی ومجاز موجود است،  واگرهم گاهی بیرون از این شبکه توزیع این دارورا مشاهده کرده اید؛ این خلاف دیگر امری اجتنماب ناپذیراست.  وباید بدانیدکه داروی متادون بقدر نیاز آمارمعتادین موجوداست ونیازی نیست که به محلهای غیرمجاز مراجعه کنید. 

                          وقبل ازاینکه نکات کلی تری عرض کنم باید علاوم وحالاتی را که در صورت مصرف متادون عارض میشود بدانید.  البته این حالتها برای افرادی پیش می آید که دریک درمان کوتاه مدت وسریع شرکت دارند وکمتر به مصرف متادون عادت دارند. اما بدانید در صورتیکه پزشک درمانگرتجویز کرده باشدخطری در بر ندارد .  عرق کردن زیادهم بهمراه چرت زدن یا اشکال در خواب از این حالات است، که ممکن است استفراغ وتهوء نیز ایجادشود.  اسهال ویاعکس آن یعنی یبوست که البته اسهالی غیر عفونی وبی خطراست.

                          اما باید باورکنید که چنانچه یک معتاد حرفه ئی که بارها وسالها با روشهای گوناگون مبادرت به ترک کردن مواد مخدر کرده است ، اما بازهم اعتیادش عود کرده وموفق نشده است، این نوع ترک یعنی متادون درمانی وپرهیز از مصرف مواد مخدر خطرناک ،بخصوص مواد مخدر صنعتی روانگردان که حتا یک قرص آن مانند آمفتامینها با نامهای مختلف که همه آنها از یک خانواده اند!قادراست گاهی شخص را هلاک کند! ویا مصرف واعتیاد به هروئین فشرده و غنی شده مانند کراک یا شیشه و کریستال ،وترک ودرمان نگهدارنده نه تنها یک سلامتی نسبی را به شما برمیگرداند، بلکه قادر میسازد که بتوانید به خانواده خود نزدیک شوید وحداقل روزمرگی خود وفرزندانتان را با خرج ومخارج به آنها باز گردانید.  ودرمطالب آینده بیشتر سعی مینمائیم در حد لزوم را به مشخصات داروهای متادون  

     ،ناتترگسونو بو پرو نورفین بپردازیم. اگر عمری بود!      ابوالقاسمی.

 

masoudwarna@gmail.com

masoud_sedasat@yahoo.com

نوشته شده توسط مسعودابوالقاسمی در ساعت ۱۸:۴۰ بعد از ظهر | لینک  |